Preventief traject 

Traject bij ziekte

De ziektetrajecten worden vormgegeven in samenwerking met de arts van de arbodienst. De werkgever tekent  vooraf een overeenkomst met Youturn en zorgt voor een akkoord van de medewerkende. De  afstemming en informatie verstrekking richting werkgever over het verloop gaat altijd via de arts van de Arbodienst in verband met de privacy van de medewerkende. 

Wet Verbetering Poortwachter