Informatie voor werkgevers

Als een medewerkende niet goed in zijn vel zit kan dat forse gevolgen voor de werkgever hebben. Of de oorzaak gelegen is in het werk em/of privé maakt eigenlijk niet uit. De impact voor het bedrijf is hetzelfde.
De unieke lichaamsgerichte therapie aanpak van Youturn kan uw medewerker helpen om alles op een rijtje te krijgen en zichzelf te versterken. Dit alle in enkele sessies voor een concurrente prijs

Dit traject is zowel bruikbaar in preventieve vorm of na een ziekmelding.bij (langdurige) reintegratie, In dat laatste geval wordt de bedrijfsarts van uw arbodienst ook betrokken, 

Preventief traject 

You don't have to code to create your own site. Select one of available themes in the Mobirise sitebuilder.

Traject bij ziekte

All sites you create with the Mobirise web builder are mobile-friendly natively. No special actions required.

Wet Verbetering Poortwachter

Select the theme that suits you. Each theme in the Mobirise site builder contains a set of unique blocks.

Preventief traject of een traject na een ziekmelding

 De instrumenten die worden ingezet in beide trajecten zijn identiek en op maat gemakt voor de specifieke situatie, Qua communicatie richting werkgever over de voortgang vaan het traject verschillen beide trajecten van elkaar.

 Preventief traject : De uitkomst van de intake en de voortgang van het traject wordt  gerapporteerd aan de werkgever en  de werkgever, Inhoudelijke terugkoppeling vindt niet plaats i.v.m. de privacy gevoelige informatie maar de geformuleerde doelstelling voortkomend uit de intake wel.  Voortgang zonder inhoudelijke informatie wordt ook gerapporteerd.  Daarnaast krijgt de werkgever een financieringsplan met een overzicht van de kosten. Soms is de bedrjfsarts ook betrokken bij een preventief traject. In dat geval zoekt Youturn na toestemming van de client eventueel contact met de bedrijfsarts voor nandere afstemming.

Traject tijdens ziekte: Conform de WVP is de bedrijfsarts in beeld bij een werknemer die langer dan 6 weken  ziek is.  De belastbaarheid van een zieke werknemer kan verbeterd worden via een Youturn traject. Overleg en afstemming van het beleid met de bedrijfsarts is dan van groot belang. De  werkgever ontvangt bericht rond de uitkomst van de intake en en financieringsplan, Het verloop van het traject wordt gedeeld met de bedrijfsarts die de informatie kan opnemen in de arbo spreekuurberichten, Deze aanpak  is gekozen vanwege de  WVP en de privacy wetgeving
Op deze wijze wordt alles gedocumenteerd binnen de arbodienst.  Op die wijze kan er achteraf eventueel verantwoording aan het UWV worden afgelegd over de gepleegde inzet op verbetering van de belastbaarheid en de inzet van partijen. Dit alles binnen de eisen die de privacy wetgeving stelt aan het vastleggen van met name medische informatie, Dit alles uiteraard na machtiging door de werknemer.

Mobirise Website Builder
 Fancieringsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut eget dictum elit, ac sollicitudin maximus velit nisi.

Mobirise Website Builder
Rol van de bedrijfsarts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut eget dictum elit, ac sollicitudin maximus velit nisi.

Mobirise Website Builder
ERD ZW en/of ERD WGA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut eget dictum elit, ac sollicitudin maximus velit nisi.