Informatie voor reintegratiebedrijven

Werknemers met blijvende beperkingen worden door re-integratie bedrijven veelal begeleidt naar passend werk bij een andere werkgever. Soms is er sprake van "rouwverwerking" rond het verlies van het oude werk. Of er is sprake van een tekort aan vitaliteit of beinvloedbare mentale beperkingen. Solliciteren is topsport en een vitale sollicitant heeft bij een potentiele nieuwe werkgever gelijk een streepje voor.

Youturn is gespecialiseerd in de begeleiding van werknemers met multi problematiek (zelfbeeld, fysieke en/of mentale beperkingen) De benodigde gedragsverandering om weer vitaal en in de eigen kracht te komen is een belangrijk bespreekpunt. 

Spoor 2

In het kader van spoor 2 is het bij het bemiddelbaar maken van een client van groot belang dat er zo veel mogelijk opstakels worden weggenomen voordat de client daadwerkelijk kan worden bemiddeld. Bij het bemiddelbaar maken kan Youturn en fundamentele bijdrage leveren in dat proces. De unieke Youturn aanpak waarin lichaamsgerichte therapie voorop staat leidt al snel tot een duurzame verandering en een “fit for work” client die door het re-integratiebedrijf verder kan worden begeleid naar passend werk.

UWV trajecten

Youturn biedt ook modulaire en werkfit trajecten aan in onderaannemerschap van re-integratiebedrijven.  Youturn richt zich met name op het bemiddelbaar maken op lange termijn via de methode van lichaamsgerichte therapie. De daadwerkelijke job hunting is core business van het betreffende re-integratiebedrijf en wordt niet aangeboden door Youturn.

Wet Verbetering Poortwachter

Youturn is bekend met de voorschriften van het UWV in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en de reintegatietoets aan het eind van 2 jaar zieke en acteert ook binnen de context van die regels en voorschriften.  Youturn zorgt ook voor eventueel overleg met de bedrijfsarts als het bemiddelbaar maken stagneert door toename van medische klachten.